VỎ MÀNG RO

Mã số sản phẩm :
Liên hệ
- Chức năng: Chứa màng RO - Kích thước và vật liệu: 332*77, Vật liệu: Nhựa PP - Áp lực lớn nhất: 150 - Kích thước ren đường kết nối: 1/8"

- Chức năng: Chứa màng RO

- Kích thước và vật liệu: 332*77, Vật liệu: Nhựa PP

- Áp lực lớn nhất: 150

- Kích thước ren đường kết nối: 1/8"

Sản phẩm liên quan