VAN XẢ TAY

Mã số sản phẩm :
Liên hệ
- Kiểu ren: 1/4" - Tiêu chuẩn: Áp suất rò rỉ tối thiểu 25 bar - Chức năng: Kết nối, đóng ngắt đường nước giữa các linh kiện của máy         ;

- Kiểu ren: 1/4"

- Tiêu chuẩn: Áp suất rò rỉ tối thiểu 25 bar

- Chức năng: Kết nối, đóng ngắt đường nước giữa các linh kiện của máy

 

 

 

 

;

Sản phẩm liên quan