VAN MỘT CHIỀU

Mã số sản phẩm :
Liên hệ
- Kiểu ren: 1/4",1/8" - Vật liệu: Nhựa PA-6 - Tiêu chuẩn: Áp suất rò rỉ tối thiểu 25 bar. Chỉ cho nước đi theo chiều quy định - Chức năng: Kết nối đường nước giữa các linh kiện của máy

- Kiểu ren: 1/4",1/8"

- Vật liệu: Nhựa PA-6

- Tiêu chuẩn: Áp suất rò rỉ tối thiểu 25 bar. Chỉ cho nước đi theo chiều quy định

- Chức năng: Kết nối đường nước giữa các linh kiện của máy

Sản phẩm liên quan