VAN ÁP CAO

Mã số sản phẩm :
Liên hệ
- Chức năng: Ngắt điện máy khi bình áp đầy nước. Bảo vệ thiết bị trong quá trình sử dụng. - Kiểu kết nối: Ren ngoài 1/4" - Tiêu chuẩn: Áp suất ngắt 1.8 - 2.4 bar

- Chức năng: Ngắt điện máy khi bình áp đầy nước. Bảo vệ thiết bị trong quá trình sử dụng.

- Kiểu kết nối: Ren ngoài 1/4"

- Tiêu chuẩn: Áp suất ngắt 1.8 - 2.4 bar

Sản phẩm liên quan