Màng RO FILMTEC

Mã số sản phẩm :
Liên hệ
Loại bỏ 99% virus, vi khuẩn, amip, asen, các ion kim loại và các hợp chất trong nước.  

Loại bỏ 99% virus, vi khuẩn, amip, asen, các ion kim loại và các hợp chất trong nước.

 

Sản phẩm liên quan