Hệ thống lọc RO công suất 1000 L/HR

Mã số sản phẩm : ROFS
Liên hệ
Vật liệu sử dụng: -        Bơm hút: 2 chiếc -        Cột lọc composit (350 x 1320): 3 chiếc -        Cột 20 inch: 2c, Lõi PPR 20 inch 5: 2c + 2 tặng -        Van tay 3 cửa: 2 chiếc -        Van tay 5 cửa: 1 chiếc -        Sử dụng ống nhiệt PPR 25 -        Vật liệu: Than hoạt tính Trà Bắc, hạt Filox của Mỹ, cát Thạch Anh, hạt Cation Dow, muối India. -        Thùng muối: 1 chiếc -        Hệ thống tủ điện: 1 chiếc -        Màng RO Dow 250G: 2 chiếc -        Đèn UV: 1 chiếc

Vật liệu sử dụng:

-        Bơm hút: 2 chiếc

-        Cột lọc composit (350 x 1320): 3 chiếc

-        Cột 20 inch: 2c, Lõi PPR 20 inch 5: 2c + 2 tặng

-        Van tay 3 cửa: 2 chiếc

-        Van tay 5 cửa: 1 chiếc

-        Sử dụng ống nhiệt PPR 25

-        Vật liệu: Than hoạt tính Trà Bắc, hạt Filox của Mỹ, cát Thạch Anh, hạt Cation Dow, muối India.

-        Thùng muối: 1 chiếc

-        Hệ thống tủ điện: 1 chiếc

-        Màng RO Dow 250G: 2 chiếc

-        Đèn UV: 1 chiếc

Sản phẩm liên quan