ĐỒNG HỒ ÁP

Mã số sản phẩm :
Liên hệ
- Tên: Đồng hồ hơi to - Chức năng: Hiển thị áp suất hoạt động của máy lọc nước - Kiểu kết nối: Ren ngoài 1/4" - Tiêu chuẩn: Áp suất lớn nhất, bar: 10-20 bar

- Tên: Đồng hồ hơi to

- Chức năng: Hiển thị áp suất hoạt động của máy lọc nước

- Kiểu kết nối: Ren ngoài 1/4"

- Tiêu chuẩn: Áp suất lớn nhất, bar: 10-20 bar

Sản phẩm liên quan