CỐC 3 - 20"

Mã số sản phẩm :
Liên hệ
- Kích thước: 20" - Chức năng: Chứa lõi CTO - Tiêu chuẩn:  + Kích thước ren đường kết nối cút 3/8" + Thành phần vật liệu chính thân cốc: PP + Thành phần vật liệu chính nắp cốc: PP + Dải áp suất hoạt động: 0-23 bar

- Kích thước: 20"

- Chức năng: Chứa lõi CTO

- Tiêu chuẩn: 

+ Kích thước ren đường kết nối cút 3/8"

+ Thành phần vật liệu chính thân cốc: PP

+ Thành phần vật liệu chính nắp cốc: PP

+ Dải áp suất hoạt động: 0-23 bar

Sản phẩm liên quan