CỐC LỌC SỐ 3 CHỨA LÕI CTO

Mã số sản phẩm :
Liên hệ
- Tên: Cốc 3 - Kích thước: 10" - Chức năng: Chứa lõi CTO hoặc PP - Tiêu chuẩn:  + Kích thước ren đường kết nối cut: 1/4" + Thành phần vật liệu chính thân cốc: PP + Thành phần vật liệu chính nắp cốc: PP  

- Tên: Cốc 3

- Kích thước: 10"

- Chức năng: Chứa lõi CTO hoặc PP

- Tiêu chuẩn: 

+ Kích thước ren đường kết nối cut: 1/4"

+ Thành phần vật liệu chính thân cốc: PP

+ Thành phần vật liệu chính nắp cốc: PP

 

Sản phẩm liên quan