CỐC 2 - 20"

Mã số sản phẩm :
Liên hệ
- Tên: Cốc 1 - Kích thước: 20" - Chức năng: Chứa lõi UDF - Tiêu chuẩn: + Kích thước ren đường kết nối cut: 3/8" + Thành phần vật liệu chính thân cốc: PP + Thành phần vật liệu chính nắp cốc: PP + Dải áp suất hoạt động: 0-23 bar   

- Tên: Cốc 1

- Kích thước: 20"

- Chức năng: Chứa lõi UDF

- Tiêu chuẩn:

+ Kích thước ren đường kết nối cut: 3/8"

+ Thành phần vật liệu chính thân cốc: PP

+ Thành phần vật liệu chính nắp cốc: PP

+ Dải áp suất hoạt động: 0-23 bar 

 

Sản phẩm liên quan