CỐC LỌC SỐ 2 CHỨA LÕI OCB

Mã số sản phẩm :
Liên hệ
- Tên: Cốc 2 - Kích thước: 10" - Chức năng: Chứa lõi OCB - Tiêu chuẩn: + Kích thước ren đường hết nối cut: 1/4"  

- Tên: Cốc 2

- Kích thước: 10"

- Chức năng: Chứa lõi OCB

- Tiêu chuẩn:

+ Kích thước ren đường hết nối cut: 1/4"

 

Sản phẩm liên quan