CỐC LỌC PP 5 MICRON

Mã số sản phẩm :
Liên hệ
- Tên: Cốc 1 - Kích thước: 10" - Chức năng: Chứa lõi PP 5 Micron - Tiêu chuẩn: + Kích thước ren đường kết nối cút: 1/4"   

- Tên: Cốc 1

- Kích thước: 10"

- Chức năng: Chứa lõi PP 5 Micron

- Tiêu chuẩn:

+ Kích thước ren đường kết nối cút: 1/4" 

 

Sản phẩm liên quan